สรุปประวัติศาสตร์ไทย

posted on 20 Feb 2012 22:21 by 406dmsu in Summary directory Fiction, Tech, Knowledge

ประวัติศาสตร์ไทย

 

    ถิ่นเดิมของไทยอยู่ในดินเเดนซึ่งปัจจุบันนี้เป็นอาณาเขตของประเทศจีน บริเวณลุ่มเเม่น้ำฮวงโห หรือ เเม่น้ำเหลือง เเละ บริเวณเเม่น้ำยังซีเกียง หรือเเม่น้ำเเยงซีเกียง เมืองสำคัญของชาวไทยในครั้งนั้น คือ ลุง อยู่ทาง เหนือ เเถมต้นเเม่น้ำฮวงโห ใกล้เเนวกำเเพงเมืองจีน เเละ ปา อยู่ทางใต้ เเถบมณฑลเสฉวนปัจจุบัน 

ประมาณ 5 000 ปีที่เเล้ว ชาวจีนซึ่งร่อนเร่อยู่เเถบทะเลเเคสเปียน ได้ย้ายมา ทางทิศตะวันตก เเละเข้ารุกรานบ้านเมืองของชาวไทยซึ่งตั้งหลักเเหล่ง อยู่ก่อน ชาวไทยจึงพากันอพยพถอยร่อนลงมาทางใต้ เข้าเขต มณฑล ยูนนาน (ฮูนหนำ)   ไกวเจา กวางสี กวางตุ้ง ต่างเเยกย้ายกันตั้งบ้านเมือง อยู่เป็นอิสระหลายเมือง ชาวไทยเหล่านี้เรียกตัวเองว่า อ้ายลาว 

การที่ไทยถูกจีนรุกราน ต้องอพยพหลบหนีภัยจากถิ่นเดิมลงมาทางใต้นั้น มิใช่อพยพลงมาคราวเดียวทั้งหมด เเต่อพยพลงมาทีละพวกทีละหมู่ พวกใดทนอยู่กับการเบียดเบียนได้ก็อยู่ต่อที่เดิม พวกที่รักอิสระก็พากัน อพยพ ลงมาทางใต้ พบเเหล่งใดมีความอุดมสมบูรณ์ก็ตั้งถื่นฐาน สร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ 

เส้นทางอพยพของชาวไทยจนเข้ามาอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนปัจจุบัน ชาวไทยอาศัยเเม่น้ำ ๒ สายเป็นสำคัญ คือ เเม่น้ำสาละวิน เเละเเม่น้ำโขง

เส้นทางที่ ๑   พวกที่อพยพไปทางตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณลุ่มเเม่น้ำ สาละวิน เเละตั้งภูมิลำเนาอยู่ในประเทศพม่าเดี๋ยวนี้เรียกว่า ไทยใหญ่ หรือ ไทยเงี้ยว หรือ ฉาน พวกที่อพยพไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เเละตั้ง ภูมิลำเนาอยู่ในเเคว้นอัสสัมเดี๋ยวนี้ เรียกว่าไทยอาหม

เส้นทางที่ ๒   พวกที่อพยพไปทางทิศใต้ บริเวณลุ่มเเม่น้ำโขง ผ่านเข้าไป ในดินเเดนสิบสองปันนา สิบสองจุไทย เเละตังเกี๋ย เเละตั้งภูมิลำเนาอยู่ใน ดินเเดนตอนเหนือของประเทศเวียดนามเเละประเทศลาว ปัจจุบันนี้ เรียกว่า ไทยน้อย ต่อมาไทยพวกนี้ได้ยกเข้ามาอยู่ในดินเเดนลานนาไทย ทางตอน เหนือของประเทศไทย ในที่สุดได้ชายเเดนลงมาทางใต้ในบริเวณลุ่มเเม่น้ำ เจ้าพระยาตลอดลงไปในเเหลมมลายู พวกไทยน้อยเป็นบรรพบุรุษของ ชาวไทย (สยาม) ในปัจจุบัน

ชาวไทยที่ยังคงอยู่ในอาณาจักร อ้ายลาว ต้องตกอยู่ในอำนาจของจีน ตลอดมาช้านาน จนสิ้นสมัยสามก๊กเเล้ว จีนผลัดเปลี่ยนเเผ่นดินบ่อยๆ เเละรบพุ่งกันเองเนืองๆ ชาวไทยจึงมีโอกาสรวบรวมกันตั้งบ้านเมืองขึ้น เป็นอิสระ ครั้งนั้นเเยกกันอยู่เป็น ๖ เมืองด้วยกัน คือ ม่งซุ้ย(หมงสุ่ย)   ซีล่าง(ซีหล่ง) ม่งเส(เอี้ยเซ่) ล่างกง(หล่องกุ๊ง) เเละ เท่งเซี้ยง(เถ่งหยิม) 

ราวศตวรรษที่ ๑๒ เเห่งพุทธกาล พระสินุโล เเห่งม่งเส มีอานุภาพ ได้รวบรวมชาวไทย ตั้งบ้านเมืองเป็นอิสระ ทรงทำให้ไทยมีกำลัง เข้มเเข็งขึ้น

พ.ศ. ๑๒๗๒ พระเจ้าพีล่อโก๊ะ เป็นนักรบที่กล้าหาญ ได้รวบรวมเมืองต่างๆ ที่เเยกกันตั้งอยู่เป็นอิสระ เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับม่งเสได้สำเร็จ ตั้งเป็นอาณาจักรใหม่ขึ้น เรียกว่า อาณาจักรน่านเจ้า เเปลว่า เจ้าใต้ นับว่าไทย เป็นปึกเเผ่นมั่งคงยิ่งขึ้น

พ.ศ. ๑๒๙๑ พระเจ้าโก๊ะล่อฝง ตั้งเมือง ตาลีฟู หรือ หนองเเส เป็นราชธานี ของอาณาจักร น่านเจ้า ได้รบกันกับจีนหลายครั้ง เเละได้ชัยชนะ 

อาณาจักรน่านเจ้า มีอาณาเขตกว้างขวาง คือเขตมณฑลยูนนานทั้งหมด รวมเเคว้นสิบสองปันนาด้วย กล่าวคือ ทิศเหนือจดมณเสฉวน ทิศใต้ จดพม่า ญวน ทิศตะวันออกจดดินเเดนไกวเจา กวางสี ตังเกี๋ย ทิศตะวันตก จดพม่า ทิเบต มีกษัตริย์ปกครองต่อมาอีกหลายองค์ เเละมีเรื่องราว เกี่ยว ข้องกับจีนมาก จนกระทั่งถูกกองทัพมงโกลยกมาย่ำยี อาณาจักรน่านเจ้า ถูกทำลายสิ้นในปี พ.ศ. ๑๗๙๗ ชาวไทยน่านเจ้าอพยพหนีภัยลงมาทางใต้ ก็มีมาก เเละที่ตกอยู่ในอำนาจของพวกมงโกลเเห่งคุบไลข่านก็มิใช่น้อย อาณาจักรน่านเจ้าของไทยก็ศูญชื่อตั้งเเต่บัดนั้น

 

ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เริ่มนับตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นต้นมา หากแต่ในอาณาเขตประเทศไทย พบหลักฐานของมนุษย์ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดถึงห้าแสนปีทั้งยังมีหลักฐานของอารยธรรมและรัฐโบราณในอาณาเขตดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

อาณาจักรสุโขทัยซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1781 ขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวางในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช นอกจากนี้ ในรัชสมัยของพระองค์ยังมี แต่เสถียรภาพของอาณาจักรได้อ่อนแอลงภายหลังการสวรรคตของพระองค์ อาณาจักรอยุธยาก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 1893 มีความยิ่งใหญ่กว่าอาณาจักรสุโขทัยเดิม เนื่องจากมีการติดต่อกับชาติตะวันตก ก่อนจะล่มสลายลงอย่างสิ้นเชิงใน พ.ศ. 2310 พระยาตากได้รวบรวมไพร่พลกอบกู้เอกราช และย้ายราชธานีมาอยู่ที่กรุงธนบุรี ต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325

การลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริง ทำให้ชาติตะวันตกหลายชาติเข้ามาทำสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมอีกหลายฉบับ ต่อมา แม้จะมีการเสียดินแดนหลายครั้งให้แก่ฝรั่งเศสและอังกฤษ แต่อาณาจักรสยามก็ไม่ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก กุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำให้ไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง โดยอยู่ฝ่ายเดียวกับฝ่ายพันธมิตร ทำให้สยามได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ อันนำมาซึ่งการแก้ไขสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมทั้งหลาย

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตย ทำให้คณะราษฎรเข้ามามีบทบาทในทางการเมือง ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยได้ลงนามเป็นพันธมิตรทางทหารกับญี่ปุ่น ในช่วงสงครามเย็น ประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา โดยมีนโยบายต่อต้านการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในภูมิภาค

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประเทศไทยยังถือได้ว่าอยู่ในระบอบเผด็จการในทางปฏิบัติอยู่หลายทศวรรษ ประเทศไทยประสบกับความไร้เสถียรภาพทางการเมือง และได้มีการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลทหารผ่านการก่อรัฐประหารหลายสิบครั้ง อย่างไรก็ดี หลังจากนั้นได้มีเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยครั้งสำคัญในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ประชาธิปไตยในประเทศเริ่มมีความมั่นคงยิ่งขึ้น ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเกิดวิกฤตการณ์การเมือง ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548

Comment

Comment:

Tweet

<a href="http://www.jordangammablue11.us"><strong>gamma blue 11</strong></a><br /> hhxshmma <a href="http://www.dibaq.com" title="Celine Outlet Handbags Fashion Untamed for sale, Celine Staying Hunted From Should"><strong>celine bags sale</strong></a><br /> xhgjivjdid <a href="http://www.g-o-w-a.com" title="Cheap Celine Outlet Bags On Sale In Stock With Low Price"><strong>cheap celine</strong></a><br /> fcdcox
http://audiomic.es

#6556 By http://audiomic.es (27.153.229.199|27.153.229.199) on 2014-05-14 02:09

<a href="http://www.jordangammablue11.us"><strong>gamma blue 11</strong></a><br /> xrckougnjm <a href="http://www.basquefest.com" title="Online Real Celine Outlet Bags UK For Sale From professional Celine Factory"><strong>celine bags uk</strong></a><br /> ljbignysoui <a href="http://www.bilbaomenditrail.com" title="Authentic Celine Outlet Bags On Sale For Fashion From France Factory"><strong>authentic celine</strong></a><br /> kgplfcbgcy <a href="http://bilbaoria2000.org" title="Buy Cheap Celine Outlet Dion Purse, Discount Celine Handbags Online For Sale"><strong>discount celine bags</strong></a><br /> arrfbifgw <a href="http://bilbaotriathlon.com" title="75% Off Celine Outlet Bags Philippines Outlet At Barneys, Discount Celine Handbags"><strong>celine outlet</strong></a><br /> mgyvsdiqqy <a href="http://www.jordanretro11concord.us" title="Buy Cheap jordan retro 11 For Sale --Discount Jordan Shoes Online"><strong>jordan retro 11</strong></a><br /> kerkso <a href="http://falseguridad.es" title="Best Celine Outlet Luggage Bags In Stock With Designer France"><strong>celine bags outlet</strong></a><br /> rmnqdchr
http://audiomic.es

#6555 By http://audiomic.es (27.153.229.199|27.153.229.199) on 2014-05-13 08:14

Momentum SetsDeveloping tempo is known as a prerequisite on most affordable plus novice bathers.
Celine Bags Sale http://www.curiousitivity.com/node/36

#6554 By Celine Bags Sale (27.159.202.192) on 2013-11-14 01:49

Your woman appeared slide departed wonderful..
ugg australia boots http://www.luckydogacademy.com/node/10

#6553 By ugg australia boots (23.89.132.34) on 2013-11-10 18:17

Research that an intruder who has manicdepressive health problem generally contains a comparable having a depressive disorder.
ugg boots http://www.yabingu.com

#6552 By ugg boots (222.77.218.32) on 2013-11-10 00:32

It really is significant to be aware of that males head out as often to your Emo hair style simply because what the kids achieve.
celine bags sale http://www.curiousitivity.com

#6551 By celine bags sale (27.159.200.180) on 2013-11-08 10:01

C|proportion|percentage point|percentage points|for each} reported the pair were unsure.To the GOP facet, 18% were being unclear.Past The state of arkansas Gov.
brandonmanbeck.com/node/9 http://www.brandonmanbeck.com/node/9

#6550 By brandonmanbeck.com/node/9 (23.244.230.124) on 2013-11-08 02:13

オロビアンコ バッグ メンズ

#6549 By 女性 人気 ブランド (177.66.240.100) on 2013-11-07 11:10

And so mother and father look carefully to see, after you had been we were young could not you want to be capable to go in addition to have fun with the mineral water overtly? I know I did.
celine bags http://www.curiousitivity.com/node/4

#6548 By celine bags (23.244.230.107) on 2013-11-05 07:21

I think other web site proprietors should take this site as an model, very clean and magnificent user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

#6547 By ugg australia chaussures (202.105.61.227) on 2013-11-03 16:19

s} Neighborhood at Physical activity acknowledges caffeine's possibility to enable burn off weight seeing that petrol for the duration of physical exercise.
www.curiousitivity.com/node/5 http://www.curiousitivity.com/node/5

#6546 By www.curiousitivity.com/node/5 (27.159.199.174) on 2013-11-03 15:47

How much whole suscrose in every medication dosage is around ten gary along with twenty four h in health food B6 but hardly any amount of protein or carbs.
www.curiousitivity.com http://www.curiousitivity.com

#6545 By www.curiousitivity.com (27.159.205.213) on 2013-10-31 15:44

Individuals with PTSD continuously experience again their particular tension comprising issues and also troubling recollections for the day.
celine handbags http://www.curiousitivity.com

#6544 By celine handbags (27.159.199.174) on 2013-10-30 11:44

Attempt ingesting your cup regarding warm waters every day to leap start a gastrointestinal tract and try to use a skin moisturizer on a regular basis in daytime.
www.curiousitivity.com http://www.curiousitivity.com

#6543 By www.curiousitivity.com (117.26.255.220) on 2013-10-25 00:20

The particular reappearance from Lex is definitely cared for particularly sensibly as well.
celine handbags http://www.curiousitivity.com

#6542 By celine handbags (120.43.23.58) on 2013-10-23 15:06

Keep letters about the dog pen evident and forestall that activity when the numbers are most often bending.
Moncler Jackets Outlet http://www.monclerjacketcoats.net

#6541 By Moncler Jackets Outlet (27.159.194.208) on 2013-10-22 05:39

My partner and i in doing my garden actively playing, make believe that My partner and i the government financial aid university in addition to college, Jernigan says he or she explained to themself.
www.monclerjacketcoats.net http://www.monclerjacketcoats.net

#6540 By www.monclerjacketcoats.net (198.50.176.167) on 2013-10-19 12:47

On the other hand, under positive types of conditions oxalate levels could enhance not to mention lead to possible illness issues.
beats by dre pas cher http://beatsheadphones.geardos.net

#6539 By beats by dre pas cher (117.26.253.195) on 2013-10-19 09:27

All of the campgrounds is gorgeous, sat in the natrual enviroment with a lot of picnicking destinations and then security..
ugg pas cher http://uggbottessoldes.2257support.com

#6538 By ugg pas cher (198.50.176.167) on 2013-10-17 03:23

that street motorcycle outfits transaction seemed to be.
Moncler Manteaux http://moncleronline.geardos.net

#6537 By Moncler Manteaux (27.159.209.144) on 2013-10-16 06:36

The opposite social staff experimented with stop the mama hugging her own son whenever this girl experimented with ease your ex boyfriend.
celinebagsale.2257support.com http://celinebagsale.2257support.com

#6536 By celinebagsale.2257support.com (198.50.176.164) on 2013-10-15 05:33

Although there are various different types of tooth fillings, there's two primary ways to get back or correct ruined pearly whites..
moncler jacket outlet http://www.gljzja.com/

#6535 By moncler jacket outlet (120.43.22.176) on 2013-10-15 04:17

Approved, I have spoke on my cell phone, emailed in addition to IMed back to back during the past however am I truly being for the reason that useful and even reliable while i could possibly be basically if i basically handled each one of these tasks separately?
Moncler Gilet http://monclergiacche.geardos.net

#6534 By Moncler Gilet (96.31.83.171) on 2013-10-12 23:39

Consult any doctor or the twelfth grade doctor exactly who some people highly recommend near you.
sacs main Gucci http://fashionguccibags.chrr-llc.com

#6533 By sacs main Gucci (27.159.214.118) on 2013-10-11 03:38

Nevertheless, Republicans are much way more engaged in the coming election plus much more likely to express they may be guaranteed to elect as compared to are usually Democrats.
sac main prada http://pradapascher2.2257support.com

#6532 By sac main prada (192.95.16.217) on 2013-10-10 01:46

You could already have an item which you happen to be supporting, and the wonderful is often powered for a system site as a result of studying ones piece of writing.
Belstaff Jacket Imitation http://classiquebelstaff.polygraphusa.com

#6531 By Belstaff Jacket Imitation (27.159.192.18) on 2013-10-05 10:29

Repeat by himself, bigger a fabulous goblet of water inside a give with a shoe within the alternative.
Sacs Prada Sortie http://enventepradabag.polygraphusa.com

#6530 By Sacs Prada Sortie (27.159.192.18) on 2013-10-04 13:10

The top in the dart is without a doubt included along with a hazardous drain out of your Ipoh plant.
Michael Kors Handbags Outlet http://newmkhandbagssale.makemoneywithyourideas.com

#6529 By Michael Kors Handbags Outlet (91.207.7.189) on 2013-10-03 17:55

Neymar solely flickered, and neither Ded neither of the 2 Rver seemed to be primarily safe and sound, although most likely greatest reason to be concerned appeared to be Ronaldinho.
Mulberry handbags http://mulberry.geardos.net

#6528 By Mulberry handbags (27.159.192.18) on 2013-09-30 06:01

index.php?action=profile;u=

#6527 By maglia calcio nike (14.147.205.88) on 2013-09-29 08:31

While this pair situations are generally juxtaposed this sophisticated dynamics in the problem has become noticeable.
Cline Sacs Sortie http://newcelinehandbag.tumblr.com

#6526 By Cline Sacs Sortie (120.43.23.44) on 2013-09-29 07:51

One Upper extremity Spectrum of ankle RowsOne left arm side to side lines are finished accompanied by a dumbbell in addition to regular.
Celine Outlet http://newcelinebags.makemoneywithyourideas.com

#6525 By Celine Outlet (27.159.199.46) on 2013-09-26 10:37

Today, that is the word for a new wineglass which is coloured.
www.g-o-w-a.com/page19.php http://www.g-o-w-a.com/page19.php

#6524 By www.g-o-w-a.com/page19.php (27.159.199.46) on 2013-09-24 14:45

It is the experience that a number of persons fearfulness sacrificing the most.
Louis Vuitton Sacs http://www.lpwwa.org/lvonline.php

#6523 By Louis Vuitton Sacs (27.159.199.46) on 2013-09-21 15:46

By taking enough time to take action I could ensure you can at minimum come to be more content.
www.gilconstruction.biz/page9.php http://www.gilconstruction.biz/page9.php

#6522 By www.gilconstruction.biz/page9.php (27.159.199.46) on 2013-09-18 23:24

Manipulate an individual's biceps and triceps considerably.
Celine bags http://www.g-o-w-a.com/page12.php

#6521 By Celine bags (27.159.204.115) on 2013-09-14 04:20

phpbb/viewtopic

#6520 By maillot italie coupe du monde 2010 (202.103.132.158) on 2013-09-13 12:09

/forum/topic

#6519 By gucci (202.105.60.226) on 2013-09-12 13:44

Unhealthy fat tend to be heavy by way of Bad cholesterol and has to turn out to be avoided.
Celine Outlet http://newcelinebags.makemoneywithyourideas.com

#6518 By Celine Outlet (27.159.204.115) on 2013-09-11 09:58

Your web site is really useful. Many thanks for sharing. By the way, how could we keep in touch?

#6517 By dortmund trikot 2010 (202.105.62.186) on 2013-09-09 17:54

story.php?title=

#6516 By louis vuitton outlet online (219.136.101.204) on 2013-09-04 13:55

Guideline: For anyone who is not much of a ability batter along with now there won't be that a lot of around vacation recreational softball leagues you can even wish to train on a light baseball bat during slowpitch soccer ball. Fitzgibbons states seeking some sort of baseball bat with a lower involving 11 or even just 12 oz (declare, any thirty three or maybe 34inch softball bat of which weighs about concerning 25 oz .). That may offer even more command pertaining to directional impacting. Merely really don't work toward hammering virtually any property goes.

#6515 By home.wpader.com/home.php?mod=space&uid=31707 (27.159.206.112) on 2013-09-02 23:33

Almost any masteral offers quite a bit on their plate as much together with following on from the massive time frame.
michael kors bag http://www.fedro.com.ar/NewsLetters/Ph15/michaelonline.htm

#6514 By michael kors bag (27.159.253.154) on 2013-09-01 17:09

buckle however possess a bit of flexible with regard to provide that's as well free, I've stitched the tuck within the flexible before!.

#6513 By Gucci Outlet Online (117.29.131.1) on 2013-08-30 18:32

regard to design. You will discover your own beautiful Gucci products in the low cost cost range from the enchanting Gucci bangle. Okay, to my

#6512 By Gucci Outlet Online (117.29.131.1) on 2013-08-30 13:01

Definitely taboo..
www.g-o-w-a.com/indexs.php http://www.g-o-w-a.com/indexs.php

#6511 By www.g-o-w-a.com/indexs.php (64.120.63.210) on 2013-08-30 01:20

ar fud an tasc iarbhír chomh maith le méarchlár ríomhaire díreach. Ina theannta sin claonadh a bhíonn an chuid is mó de na IDEs a bheith cáip

#6510 By Coach Purses (117.29.128.168, 78.134.255.43) on 2013-08-29 07:26

Sherri Haynes cheannaigh an úsáid bhliain 2006 Toyota Corolla trí Earth Inc Automall, go mbeidh cuideachta mar gheall KG Suzuki laistigh de

#6509 By prada borse (117.29.128.168, 203.153.100.54) on 2013-08-29 05:21

beidh mé le stát muinín go bhfuil i bhfad an chuid is mó de tuiscint níos fearr ar an phláinéid ach a fháil i 'teangacha' nonEnglish. D'fhé

#6508 By Furla Purse (117.29.129.64, 37.32.42.1) on 2013-08-28 22:25

Ina theannta sin, deir sé a Dube bhuail an fear óg iarbhír a bhfuil fanacht tip, a chur air nó uirthi thar an gceart rang i ballaí, chomh

#6507 By sac louis vuitton (117.29.129.64, 192.168.8.1, 180.241.223.59) on 2013-08-28 17:21