เบ้าหลอกแห่งวัฒนธรรม
 
ก่อนการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียนั้น ภูมิภาคแห่งนี้มีชุมชนอิสระขนาดเล็กหลายชุมชน ตั้งอยู่ ประกอบด้วยหลากหลายชนชาติ แม้ส่วนใหญ่คนเหล่านี้จะนับถืออำนาจของเทพเจ้าแห่งท้องฟ้า ทว่าชุมชนแต่ละแห่งต่างก็มีผีประจำชุมชนเป็นของตนเอง คือผีอารักษ์ เมื่อผู้นำชุมชนได้เลือกรับเอาศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธซึ่งเหมาะสมกับชุมชนที่สุดเพื่อนำไปผสมผสานกับความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติของท้องถิ่นแล้ว ถึงกระนั้นผีก็ยังคงได้รับการนับถือเฃ่นเดิม แต่พระพุทธเจ้าหรือเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ก็ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทพเจ้าสูงสุดด้วย บรรดาหัวหน้าชาวพื้นเมืองได้นำศาสนาใหม่เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการยกฐานะของตนขึ้นเป็นเทวราชา ซึ่งซึ่งเชื่อกันว่าทรงอวตารหรือเป็นผู้นำสาส์นมาจากเทพเจ้าผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติ พิธีกรรมจึงถูกประกอบขึ้นเพื่อตอกย้ำความเชื่อข้างต้น ครั้นนักบวชในศาสนาพราหมณ์ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ และได้กลายเป็นราฃครู-ปุโรหิต หรือผู้รู้เกี่ยวกับพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาเพื่อขอพรให้แก่บุคคลสูงศักดิ์ จึงเป็นต้นกำเนิดของการปกครองแบบกษัตริย์ ซึ่งได้แพร่หลายทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักฐานตำนานของพ่อค้าชาวกรีก โรมัน อินเดียและจีนประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 3 จึงชี้ว่า ดินแดนสุวรรณภูมิเป็นจุดนักพบของพ่อค้าจากตะวันออกและตะวันตก ขณะนั้นคาบสมุทรมาเลย์ประกอบด้วยรัฐเล็กรัฐน้อย ตำนานกล่าวว่า รัฐเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลทางศาสนาและการปกครองจากอินเดีย แม้ว่าพลเมืองจะนับถือเทพเจ้าของศาสนาฮินดู แต่ก็นับถือพระพุทธศาสนาด้วย ผู้ชายชาวพื้นเมืองจำนวนมากอุปสมบทเป็นพระภิกษุ แต่การเฉลิมฉลองเทศกาลนักขัตฤกษ์และการประกอบพิธีกรรมเนื่องในศาสนาฮินดูก็ยังคงมีควบคู่กันไป ภายในพระราชวังของพระมหากษัตริย์มีทั้งพระพุทธรูปและเทวรูปจำนวนมากตามแบบอย่างศิลปะซึ่งนำเข้ามาจากชมพูทวีป ตำนานเหล่านี้ยังระบุด้วยว่า บรรดากษัตริย์ชาวพื้นเมืองและเชื้อพระวงศ์ล้วนมีฐานะมั่งคั่ง แต่ละคนมีข้าทาสและบริวารหลายร้อยคน การแบ่งแยกคนออกเป็นสองชนชั้น คือ ผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง เป็นจารีตที่เกิดขึ้นในยุคนี้เช่นกัน นอกเหนือไปจากการติดต่อทางด้านวัฒนธรรมและศาสนากับอินเดียแล้ว สุวรรณภูมิยังเริ่มค้าขายโดยตรงกับจีนในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่คริสต์ศตวรรษที่ 3 จะเริ่มต้นซึ่งในช่วงก่อนสมัยราชวงศ์ฮั่น จะเริ่มขึ้นนั้น มีพ่อค้าจีนจำนวนไม่มากนักแล่นเรือเข้ามาค้าขายยังสุวรรณภูมิพ่อค้าเหล่านี้มีลูกเรือเป็นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สินค้าจากดินแดนสุวรรณภูมิมีจุดหมายปลายทางที่อินเดียและจีน แต่สินค้าส่วนใหญ่จะถูกลำเลียงผ่านทางบกไปยังท่าเรือตอนเหนือของเวียตนาม โดยมีชาวพื้นเมืองแห่งซาฮุยน์หฺ ดองซอนเป็นพ่อค้าคนกลาง
  ความรุ่งเรืองทางการค้าระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหลักฐานยืนยันชัดเจนจากการขุดค้นพบเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ฮั่น สินค้าประเภทเครื่องเคลือบ (enamel goods) เครื่องใช้สำริด
กลองมโหระทึกสำริดและอาวุธสำริดในแหล่งโบราณคดีหลายแห่งทางเหนือของเวียตนาม อินโดนีเซีย และที่จังหวัดอุตรดิตถ์ในภาคเหนือของประเทศไทยเมื่อสุวรรณภูมิกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างตะวันตก (อินเดีย) ตะวันออก (จีน) แล้ว ปริมาณการค้าในภูมิภาคนี้ก็มีมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาเส้นทางการค้าขายสายใหม่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการขยายตัวของชุมชนพื้นเมืองเพิ่มขึ้นด้วย เมืองอู่ทอง (ในจังหวัดสุพรรณบุรี) เป็นชุมชนที่บ่งชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียได้อย่างชัดเจน เมืองโบราณแห่งนี้เป็นท่าเรือสำคัญในอาณาจักรฟูนัน จดหมายเหตุจีนชี้ว่าฟูนันเป็นรัฐที่มีอำนาจครอบคลุมไปถึงชุมชนเมืองท่าเล็กๆ ทั้งหมดตามชายฝั่งของอ่าวไทย นักประวัติศาสตร์บางคนระบุว่า แหล่งตั้งถิ่นฐานแห่งแรกของอาณาจักรฟูนันอาจอยู่ตามลำน้ำโขงตอนล่าง ระหว่างชอด็อค กับพนมเปญ ครั้นถึงคริสต์ศตวรรษที่ 2 ฟูนันจึงสามารถควบคุมแม่น้ำโขงตอนล่างและบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง รวมทั้งบริเวณตอนเหนือของเมืองเว้ในเวียตนาม และตอนเหนือของคาบสมุทรมาเลย์ไว้ได้โดยสิ้นเชิง...
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

Love the site-- really user friendly and great deals to see!|
http://www.boogertman.com/vintage-mulberry-bag-uk.asp

#411 By http://www.boogertman.com/vintage-mulberry-bag-uk.asp (110.89.36.80|110.89.36.80) on 2014-06-06 08:26

For a second time because graft un is a 5', any growing eminating from the stalk (rootstock) are required to be deleted.
ugg boots australia http://www.criticalpublics.co.uk

#410 By ugg boots australia (23.244.125.125) on 2013-11-15 03:28

As a result, it possesses a great real-looking representation.
moncler outlet http://www.markagent.net

#409 By moncler outlet (27.159.200.180) on 2013-11-09 19:10

Unpack as well as wash a person's fresh vegetables and herbal products the instant you win back through the shop.
www.csuzetas.com http://www.csuzetas.com

#408 By www.csuzetas.com (23.244.230.104) on 2013-10-30 04:05

Mio is mostly a prosperous beautiful kid, taken to this particular faculty for a punishment plus going to now have his or her mother provide your ex household.
www.monclerjacketcoats.net http://www.monclerjacketcoats.net

#407 By www.monclerjacketcoats.net (117.26.253.195) on 2013-10-21 22:47

Im not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back in the future. Many thanks

#406 By beats by dre cheap (221.10.102.199) on 2013-10-21 01:53

Marketing over again with all the natural tips of the much time edge ended up in 1/2 inches.
Moncler Kids http://www.monclerjacketcoats.net

#405 By Moncler Kids (198.27.78.253) on 2013-10-19 14:50

Hi your web-site url: seems to be redirecting to a completely different webpage when I click the home page link. You might want to have this checked.

#404 By toms outlet store (175.44.11.44) on 2013-10-12 20:10

Once again, it is easy to see why this is one of the finest information sites on the entire web, keep pumping out the great content!

#403 By supersaletosale.com (175.42.87.58) on 2013-09-17 11:09

Thanks for sharing, I like this blog!

#402 By sindylucy.blogspot.com (175.44.7.205) on 2013-09-13 05:24

Finding the particular level from fretboard body anxiety can direct treatment on to a productive rescue.

#401 By Borse Prada UK (120.43.28.134) on 2013-09-07 08:27

It's been engineered above 150 many predominantly because generosity of individual savior..
celine sale http://www.lwrsports.com/celine-phantom-bags-c-75.html

#400 By celine sale (91.207.7.194) on 2013-09-06 21:07

TY, great post! Just what I had to know.

#399 By toms outlet online (175.42.95.16) on 2013-09-01 17:18

You may also purchase certain cold Shelter Ink cartridges T-shirts you will need to advertising and marketing..
www.g-o-w-a.com/cgi-bin.php http://www.g-o-w-a.com/cgi-bin.php

#398 By www.g-o-w-a.com/cgi-bin.php (27.159.254.148) on 2013-08-30 16:50

http://www.thedataoctopus.co.uk/wp-includes/SimplePie/Registration.phpNike Free Run UK
ón eagraíocht.

#396 By gucci borse outlet (110.84.159.248) on 2013-08-20 19:04

???????????????????? | 406-Dmsu

#395 By www.manorhouse1.com/Seniors/b/pages/MG-17.htm (117.26.254.157) on 2013-08-19 13:58

???????????????????? | 406-Dmsu

#394 By manorhouse1.com/Seniors/b/pages/TM-29.htm (110.89.27.102) on 2013-08-18 10:48

???????????????????? | 406-Dmsu

#393 By Michael Kors Sale (110.89.27.102) on 2013-08-18 04:18

The particular antichoice positionparticularly a idiotic contention in which "personhood" commences if semen sinks into eggis not logical and even unattractive. Some people allow you to be think atop the entire world whereby, when you actually garments these individuals.. You require especially chance seeking to make contact with EMS if your following prevents your "package" is usually misplaced anywhere..

#392 By gucci schoenen sale (37.59.26.202) on 2013-08-15 01:00

have a look at http://nikeshoxsko5.webnode.no/ for a lot on <a href="http://nikeshoxsko5.webnode.no/">Nike Free Run</a>

#391 By http://michaelkorstore.byndconf.com/ (120.43.24.50) on 2013-08-09 15:56

เบ้าหลอมแห่งวัฒนธรรม | 406-Dmsu

#390 By http://www.5youc.com/upload/forum.php?mod=viewthread&tid=422446 (120.43.8.181) on 2013-08-01 10:49

dans sa position à long terme actualizar r4 upgrade revolution for ds les entreprises. la carte SD est déconnecté de lordinateur et réinséré dans whats the difference nintendo ds lite and dsi Acekard. ores et déjà disponible sur un site Internet dédié en précommande à 160 80's nintendo games list 120 euros avec la version du jeu de son choix ou seulement 100 dollars sans cette dernière, une partie adobe flash player for nintendo dsi xl en plastique et l&rsquo.

#389 By http://www.carte3ds.org/ (113.119.54.160) on 2013-07-31 16:02

All the show in addition started department away a touch too quite a bit. oakley sunglasses outlet http://authenticoakleysunglasses.screenplaymegacourse.com

#388 By http://authenticoakleysunglasses.screenplaymegacourse.com (137.175.68.210) on 2013-07-29 16:41

Ailments like ibs, coeliac sprue, proteinenergy poor nutrition, gluten allergy or intolerance and additionally most cancers can lead to nutrientabsorption matters and then be responsible for muscles tissue totally wasting, depending on the "Merck Instructions.. www.avg.sg/seller.html http://www.avg.sg/seller.html

#387 By http://www.avg.sg/seller.html (120.43.26.123) on 2013-07-24 14:14

最も可能性の高い高級オ <a href="http://www.achetermaillotdefoot.com" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#386 By http://www.achetermaillotdefoot.com (116.21.64.35) on 2013-07-23 14:09

Furla Candy http://furlaoutlet0.webnode.fr/

#385 By Furla Candy (117.25.120.247) on 2013-07-23 11:20

เบ้าหลอมแห่งวัฒนธรรม | 406-Dmsu

#384 By http://www.iosd.org/news.asp?id=clarisonic (110.85.75.77) on 2013-07-21 06:18

viewtopic-p-*.html

#383 By http://1to1elite.com/1to1elite-maillotequipedefrance.html (202.103.132.72) on 2013-07-20 17:04

を操作できるように、リソース ボックスだけでなく、彼ら <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#382 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 19:02

viewtopic.php?f=

#381 By http://maillotdefootpascher.1to1elite.com/ (14.147.205.133) on 2013-07-17 14:07

click http://fitfloparenas.webs.com

#380 By click (117.25.127.121) on 2013-07-16 17:45

เบ้าหลอมแห่งวัฒนธรรม | 406-Dmsu

#379 By Cheap Oakley Sunglasses UK (120.33.220.245) on 2013-07-15 21:38

What's up, just wanted to say, I enjoyed this post. It was practical. Keep on posting! louis vuitton handbags http://ncafpm.org

#378 By louis vuitton handbags (192.74.245.82) on 2013-07-14 17:48

Great delivery. Sound arguments. Keep up the good spirit. louis vuitton http://ncafpm.org

#376 By louis vuitton (192.74.245.82) on 2013-07-14 12:12

This video post is genuinely great, the noise feature and the picture quality of this video post is truly amazing. michael kors handbags http://kamat.org

#376 By michael kors handbags (192.74.245.82) on 2013-07-14 12:12

เบ้าหลอมแห่งวัฒนธรรม | 406-Dmsu

#375 By Buy Ray Ban Sunglasses (222.77.215.227) on 2013-07-13 12:37

You are a very clever individual! <a href="http://goo.gl/bMJH5" rel="dofollow">life Blog</a> http://goo.gl/bMJH5

#374 By <a href="http://goo.gl/bMJH5" rel="dofollow">life Blog</a> (103.7.57.18|120.43.20.5) on 2013-07-08 19:28

I would prefer to take into consideration the chance of thanking you for your expert guidance I have regularly enjoyed browsing your web page.

#373 By male enhancement (103.7.57.18|223.82.59.6) on 2013-07-02 09:46

เบ้าหลอมแห่งวัฒนธรรม | 406-Dmsu

#372 By FAKE OAKLEY (103.7.57.18|121.254.70.139) on 2013-06-29 12:13

เบ้าหลอมแห่งวัฒนธรรม | 406-Dmsu

#371 By Tee Shirt Obey (103.7.57.18|121.254.70.139) on 2013-06-29 12:12

เบ้าหลอมแห่งวัฒนธรรม | 406-Dmsu

#370 By air max 95 (103.7.57.18|121.254.70.139) on 2013-06-29 12:12

เบ้าหลอมแห่งวัฒนธรรม | 406-Dmsu

#369 By nike air max ltd (103.7.57.18|121.254.70.139) on 2013-06-29 12:12

เบ้าหลอมแห่งวัฒนธรรม | 406-Dmsu

#368 By コーチ アウトレット (103.7.57.18|61.130.140.253) on 2013-06-29 07:14

เบ้าหลอมแห่งวัฒนธรรม | 406-Dmsu

#366 By Nike Air Max 2011 (103.7.57.18|121.28.11.180) on 2013-06-29 07:14

เบ้าหลอมแห่งวัฒนธรรม | 406-Dmsu

#366 By Chanel Outlet Store (103.7.57.18|61.130.140.253) on 2013-06-29 07:14

เบ้าหลอมแห่งวัฒนธรรม | 406-Dmsu

#364 By Tee Shirt Guess (103.7.57.18|61.130.140.253) on 2013-06-29 07:14

เบ้าหลอมแห่งวัฒนธรรม | 406-Dmsu

#364 By CHAUSSURE TIMBERLAND (103.7.57.18|121.28.11.180) on 2013-06-29 07:14

เบ้าหลอมแห่งวัฒนธรรม | 406-Dmsu

#362 By TEE SHIRT OBEY (103.7.57.18|61.130.140.253) on 2013-06-29 07:14

เบ้าหลอมแห่งวัฒนธรรม | 406-Dmsu

#362 By Iphone 5 Unlocked (103.7.57.18|121.28.11.180) on 2013-06-29 07:14